دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نا مه اي به ماه
   نا مه اي به ماه

ماه آرام و رنگ  پريده بر دشت ستم گري و مظلو ميت كربلا چادر سياه شب يازدهم محرم شصت ويك را گسترا نده بود ونسيم ،عطر آگين ومشك فام ، با دلهاي خسته ي داغدار اين دشت زمز مه  (يا ليلي ) (يا ليلي )  سر مي داد.واينك دشت چون  طفلي خواب بي صدا شده بود.

خيمه هاي سوخته شده ، تيركهاي نيمه سوخته كه هنوز دود از آن خارج مي شد،شنها و رمل هاي خونين ،دست وپا ها و انگشتان  قطع شده،اسبهاي زخمي ومجروح،اجساد به خون آغشته ،جا نهاي بلا تكليف در كالبد جسم و…وزينب (س)خاك آلود ورنگ پريده ،در اين سكوت پر گفتاروپر آواي دشت ،دشتي كه مرگش زندگي وزندگيش مرگ شده بود ،تك وتنها ،در كنار جسد خون آلود برادر ،ديده بر خاكستر چادر ها،سالهاي پر تلا طم عمر خود را به ياد مي آورد.

نا مه اي به ماهمنبع : اشک ماهی نا مه اي به ماه
برچسب ها :


مطالب مرتبط